DNEVI EIT CLIMATE-KIC V SLOVENIJI – BIODIVERZITETA in NA NARAVI TEMELJEČE REŠITVE

14. junij, 2021

10:00 / 13:30

Kraj

Ptuj


Grand Hotel Primus, Pot v Toplice 9, Ptuj

E-zavod


Organizator

EIT Climate-KIC med ključne izzive svojega udejstvovanja šteje uvajanje podnebju prijaznega kmetijstva in klimatsko odporne gozdove, kar sta v Sloveniji izjemno pomembni temi saj smo med prvimi v Evropi tako po deležu gozdov kot deležu zavarovanih območij Natura 2000. Preseganje »konflikta« med kmetijstvom, urbanizacijo in naravo je možno z uporabo inovativnih rešitev, poslovnih modelov, tehnologij ipd., kar je tudi temeljno poslanstvo EIT Climate KIC in kar s svojimi aktivnostmi tudi podpira.

Ohranjanje biodiverzitete se pogosto napačno razlaga kot postransko vprašanje, povezano zgolj z varstvom ogroženih vrst in pogosto se pozablja na njegovo odločilno vlogo v boju proti podnebnim spremembam.

Večji ko je nivo biodiverzitete, večja je odpornost ekosistema na negativne vplive podnebnih sprememb, saj večji nivo biodiverzitete pomeni tudi večjo »ponudbo« ekosistemskih storitev, ki imajo pomembno vlogo pri blažitvi sprememb (regulacija temperature; pretoka vode; zelena območja, ki ohlajajo površino; stabilizacija prsti; shranjevanje ogljika itd.)

Ta koncept »biodiverzitetnega blaženja« je ena ključnih rešitev pri blaženju vplivov podnebnih sprememb, ohranjanje biodiverzitete in njena rehabilitacija pa dolgoročna naložba za funkcionalno okolje, ki bo rezistentno na podnebne spremembe in jih tudi blažilo, ter tako lažje podprlo prilagoditev človeštva na spremembe, ki prihajajo.

S katerimi izzivi se v Sloveniji soočamo na področju biodiverzitete in zelene infrastrukture? Obravnavamo sonaravne rešitve kot realno alternativo tradicionalnim? Kaj prinašajo nove politike in finančni mehanizmi EU? Katere rešitve danes uvajajo različni akterji v Sloveniji in ali imamo mehanizme za njihovo širšo uporabo?

 

Prijave zbiramo na strani:


Kontakt mag. Valerija Petrinec (
valerija@ezavod.si).