Mednarodni sporazumi in partnerstva

MEDNARODNI SPORAZUMI za blažitev in prilagajanje na podnebne spremembe

null

UNFCCC – Konvencija Združenih narodov o podnebnih spremembah (UNFCCC), dogovorjena leta 1992, je glavna mednarodna pogodba o boju proti podnebnim spremembam.
 
 
 

null

Pariški sporazum, ki so ga decembra 2015 sprejele vse pogodbenice UNFCCC, je prvi univerzalni pravno zavezujoč globalni podnebni sporazum.
 

null

Nedržavni sporazumi:
Covenant of Mayors for Energy and Climate

https://www.globalcovenantofmayors.org/


The Climate and Clean Air Coalition

https://www.ccacoalition.org/en

null

Kyotski Protokol – Pred letom 2020 je bil edini pravno zavezujoč instrument za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov Kjotski protokol iz leta 1997, ki pa je pokrival le približno 12% svetovnih emisij.

 

https://unfccc.int/kyoto_protocol

null

SDG’s – Vse države članice ZN so leta 2015 sprejele 17 ciljev kot del Agende 2030 za trajnostni razvoj, ki določa 15-letni načrt za dosego ciljev.

 

https://sdgs.un.org/

null

MEDNARODNI FORUMI katerih odločitve ali priporočila se neposredno ali posredno vključujejo v proces ZN

  • Medvladni forum o podnebnih spremembah (IPCC)
  • G8 and G20
  • Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD)
  • Mednarodna energetska agencija (IEA)

Translate »