Podnebne iniciative

PODNEBNE INICIATIVE - Približevanje znanosti, informiranje javnosti, dostop do podatkov

null

Climate Action Tracker

The Climate Action Tracker je neodvisna znanstvena analiza, ki spremlja vladne podnebne ukrepe in jih ocenjuje glede na globalno sprejeti Pariški sporazum, omejevanja ogrevanja precej pod 2 ° C in prizadevanja za omejitev segrevanje na 1,5 ° C.

https://climateactiontracker.org/

null

Global Carbon Project

Global Carbon Project je globalni raziskovalni projekt organizacije Future Earth in raziskovalni partner Svetovnega programa za podnebne raziskave. Ustanovljen je bil z namenom krepitve sodelovanja mednarodne znanstvene skupnosti in vzpostavitve skupne, medsebojno dogovorjene baze znanja za podporo političnim razpravam in ukrepom za blažitev podnebnih sprememb.

https://www.globalcarbonproject.org/index.htm

null

Science Based Targets (SBTi)

Pobuda Science Based Targets (SBTi) spodbuja ambiciozne podnebne ukrepe v zasebnem sektorju, ki temeljijo na in so skladni z znanstvenimi dognanji za blaženje podnebnih sprememb.https://sciencebasedtargets.org/

null

Global Carbon Atlas

Platforma za raziskovanje in vizualizacijo najsodobnejših podatkov o pretokih ogljika, ki so posledica človekovih dejavnosti in naravnih procesov. Nastala je pod okriljem iniciative Global Carbon Project.

http://www.globalcarbonatlas.org/en/content/welcome-carbon-atlas

null

Doughnut Economics Action Lab (DEAL)

Iniciativa usmerjena k uresničevanju koncepta Dougnut Economics (Kate Raworth) v realnosti, za doseganje razvoja, ki omogoča človeštvu uspešno preživetje znotraj planetarnih meja.

 

https://doughnuteconomics.org/

null

Tipping Points Explainer by Carbon Brief

Podnebne spremembe opažamo skozi številne stalne, postopne spremembe. Raven CO2 v ozračju. Temperatura oceanov. Globalni dvig morske gladine. Kumulativni učinek teh sprememb bi lahko povzročil tudi dramatične in nepovratne spremembe temeljnih delov zemeljskega sistema. „Tipping points“ so prelomne točke kjer bi te spremembe lahko sprožile v nenadne ali nepopravljive spremembe delov zemeljskega sistema.

 

https://www.carbonbrief.org/explainer-nine-tipping-points-that-could-be-triggered-by-climate-change

 

null

Climate Watch (WRI & partners)

Climate Watch je spletna platforma, namenjena oblikovalcem politik, raziskovalcem, medijem in drugim zainteresiranim na področju obvladovanja podnebnih sprememb. Združuje podnebne podatke vključno z NDC, vizualizacije in ostale vire, ki so potrebni za vpogled v doseganje napredka na tem področju tako na globalni, kot tudi državnih ravneh.

https://www.climatewatchdata.org/

null

Carbon Story – Zgodba o ogljiku

Interaktivni ilustrativni prikaz človeškega vpliva na podnebne spremembe skozi čas, ki je nastal pod okriljem Global Carbon Project iniciative.http://www.globalcarbonatlas.org/en/outreach

null

Greenhouse Gas Protocol

Zagotavlja standarde, smernice, orodja in usposabljanje za podjetja in odločevalce na področju merjenja in upravljanja emisij zaradi segrevanja podnebja.

https://ghgprotocol.org/about-us

null

CDP - global disclosure system on environmental impacts

Globalni sistem transparentnega poročanja o vplivih  na okolje za podjetja, mesta, države in regije z obsežnim naborom podatkov o ukrepih za obvladovanje teh vplivov.

https://www.cdp.net/en

null

A good life for all within planetary boundaries

Je spletno orodje, ki omogoča vpogled in primerjavo med državami za doseganja »dobrega življenja« znotraj okoljskih meja in v ugodnem družbenem okolju.

Analize, ki omogočajo delovanje orodja kažejo da trenutno nobena država na svetu trenutno ne izpolnjuje osnovnih potreb svojih državljanov na ravni trajnostne ravni rabe virov.

 

https://goodlife.leeds.ac.uk/

null

Planetary boundary framework

Koncept planetarnih meja predstavlja niz devetih planetarnih meja, znotraj katerih se človeštvo lahko še naprej razvija in uspeva v prihodnjih generacijah.

 

https://www.stockholmresilience.org/research/planetary-boundaries.html

Translate »