Mednarodni znanstveni forumi

Mednarodni znanstveni forumi

null

Medvladni odbor za podnebne spremembe - IPCC

Medvladni forum za podnebne spremembe je znanstveno in medvladno telo pod okriljem Združenih narodov. Njegova naloga he ocenjevanje stanja znanosti, povezane s podnebnimi spremembami. Ugotavlja, kje v znanstveni skupnosti obstaja soglasje glede tem, povezanih s podnebnimi spremembami, in kje so potrebne nadaljnje raziskave. IPCC ne izvaja lastnih raziskav.

Ustanovljen je bil z namenom, da odločevalcem zagotavlja redne znanstvene ocene o podnebnih spremembah, njihovih posledicah in morebitnih prihodnjih tveganjih ter predlaga možnosti prilagajanja in ublažitve. Poročila o oceni stanja ponebne znanosti so ključni prispevek k mednarodnim pogajanjem za boj proti podnebnim spremembam.

IPCC sta leta 1988 ustanovila Program Združenih narodov za okolje (UNEP) in Svetovna meteorološka organizacija (WMO).

https://www.ipcc.ch/

 

null

Svetovni program za podnebne raziskave (WCRP)

Svetovni program za podnebne raziskave (WCRP) usklajuje podnebne raziskave na mednarodni ravni. Znanstvene dejavnosti, ki jih podpira, obravnavajo kompleksne teme, ki se jih posamezna država, agencija ali disciplina ne more lotiti sam. WCRP spodbuja inovacije in sodelovanja z organizacijo svetovnih srečanj, delavnic in konferenc. Raziskave, ki jih podpira WCRP, zagotavljajo podnebno znanost, ki je v skladu s Konvencijo Združenih narodov o podnebnih spremembah, vključno z nacionalnimi zavezami iz Pariškega sporazuma iz leta 2015.

WCRP se ukvarja tudi z informiranjem odločevalcev in spodbujanjem znanstvenega izobraževanja na tem področju.

https://www.wcrp-climate.org/

Translate »