Globalni sistem za opazovanje podnebja (GCOS)

Globalni sistem za opazovanje podnebja (GCOS)

Globalni sistem za opazovanje podnebja (Global Climate Observing System – GCOS) je bil ustanovljen leta 1992 z namenom zagotavljanja celovitih informacij o podnebnem sistemu, ki vključuje multidisciplinarno vrsto fizikalnih, kemijskih in bioloških opazovanj ozračja, oceanov in kopnega.

GCOS je „sistem sistemov“, ki temelji na:

  • Integriranem globalnem opazovalnem sistemu WIGOS svetovne meteorološke organizacije (WMO)
  • Globalnem opazovalnem sistemu za oceane (Global Ocean Observing System – GOOS) pod okriljem IOC-WMO-UNEP-ICSU
  • Globalnem opazovalnem sistemu kopnega (Global Terrestrial Observing System – GTOS) pod okriljem organizacij FAO – UNEP- UNESCO -ICSU
  • in številnih drugih sistemov za raziskovanje in operativno opazovanje

Globalni sistem za opazovanje podnebja (GCOS) je program, ki redno ocenjuje stanje globalnih opazovanj podnebja in daje smernice za njegovo izboljšanje. Strokovni odbori GCOS vzdržujejo definicije bistvenih podnebnih spremenljivk (ECV), ki so potrebne za sistematično opazovanje spreminjajočih se podnebnih sprememb na Zemlji.

Opazovanja, ki jih podpira GCOS, prispevajo k reševanju izzivov na področju podnebnih sprememb.

GCOS deluje v v okviru Globalnega sistema za opazovanje zemlje (GEOSS), pod okriljem Skupine za opazovanje Zemlje (Group on Earth Observations – GEO).

GCOS je sofinanciran s strani Svetovne meteorološke organizacije (WMO), medvladne oceanografske komisija Unesca (IOC-UNESCO), iz programa Združenih narodov za okolje in mednarodnega sveta za znanost (ISC).

Več na: https://gcos.wmo.int/


Integrirani globalni sistem opazovanja (WIGOS)

Integrirani globalni sistem opazovanja (WIGOS) zagotavlja okvir za povezovanje in izmenjavo opazovalnih podatkov nacionalnih meteoroloških in hidroloških služb (NMHS) in drugih virov.

Deluje pod okriljem svetovne meteorološke organizacije.

Sestavlja ga množica posameznih sistemov za opazovanje na zemeljskem površju in v vesolju, ki so v lasti in upravljanju številnih nacionalnih in mednarodnih agencij. Program zagotavlja tudi splošen okvir za usklajevanje in optimiziran razvoj obstoječih opazovalnih sistemov

Neposredni cilj je olajšati podnebne storitve za pet prednostnih področij Globalnega okvira za podnebne storitve (GFCS) – kmetijstvo in varnost hrane, zmanjšanje tveganja nesreč, energija, zdravje in voda.

Več na: https://public.wmo.int/en/about-us/vision-and-mission/wmo-integrated-global-observing-system


Globalni sistem za opazovanje ocenov (GOOS)

Celovito razumevanje oceanskega podnebja in ekosistemov, kot tudi človeških vplivov in ranljivosti zahteva usklajen in dolgoročen sistema opazovanja oceanov. Globalni sistem za opazovanje oceanov (GOOS) usklajuje opazovanja okoli svetovnega oceana za tri ključne teme: podnebje, operativne storitve in zdravje morskega ekosistema.

S svojimi prizadevanji GOOS prispeva h konvenciji UNFCCC o podnebnih spremembah, konvenciji OZN o biotski raznovrstnosti in ter zagotavlja operative oceanske storitev za programe v sklopu WMO in IOC. GOOS je program, ki ga izvaja Medvladna oceanografska komisija (IOC) pri UNESCO in usklajuje prispevke več ljudi in organizacij po vsem svetu. Je trajni sistem sodelovanja pri opazovanju oceanov, ki vključuje omrežja in-situ, satelitske sisteme, vlade, agencije OZN in posamezne znanstvenike.

Več na: https://www.goosocean.org/


Globalni sistem kopenskih opazovanj (GTOS)

Globalni sistem kopenskih opazovanj (GTOS) je program za opazovanje, modeliranje in analizo kopenskih ekosistemov v podporo trajnostnemu razvoju. GTOS olajša dostop do informacij o kopenskih ekosistemih, tako da lahko raziskovalci in oblikovalci politik zaznavajo in upravljajo globalne in regionalne okoljske spremembe. Struktura programa GTOS je sestavljena iz strokovnih komisij, regionalnih projektov in tehničnih programov. Izvajanje programov opazovanja se izvaja s pomočjo satelitskih misij, tehničnih programov ter obstoječih in razširjenih kopenskih mrež.

Več na: https://www.ncdc.noaa.gov/gosic/global-terrestrial-observingsystem-gtos (Via NOAA)

Translate »