NOOA

Nacionalna uprava za oceane in atmosfero NOAA je agencija zvezne vlade ZDA, odgovorna za spremljanje podnebja in okolja, da državljanom, načrtovalcem, upravljavcem izrednih razmer in drugim odločevalcem zagotovi zanesljive informacije, ki jih potrebujejo za napovedovanje podnebnih in drugih okoljskih izzivov.

Sredstva NOAA vključujejo raziskovalne programe, plovila, satelite, znanstvene centre, laboratorije in ogromno združenje uglednih znanstvenikov in strokovnjakov.

Več na: https://www.noaa.gov/

NOAA-in program za podnebje

NOAA-in programe za Podnebje (NOAA Climate) zagotavlja pravočasne in verodostojne informacije o podnebju. Delo programa obsega: spodbujanje javnega razumevanja podnebne znanosti in z njo povezanih dogodkov s pomočjo video posnetkov, zgodb, slik in vizualizacij podatkov; omogočanje enostavnega dostopa do skupnih podatkovnih izdelkov in storitev ter njihove uporabe; zagotavljanje orodij in virov, ki ljudem pomagajo pri sprejemanju premišljenih odločitev o podnebnih tveganjih, ranljivosti in odpornosti.

Več na: https://www.climate.gov/

Translate »