O EIT Climate KIC

O organizaciji

EIT Climate KIC je največje evropsko javno-zasebno partnerstvo, osredotočeno na hitro in obsežno sistemsko inoviranje, ki ga v tem trenutku družba potrebuje za spopadanje s podnebnimi spremembami in za preobrazbo v brezogljično prihodnost.

Partnerstvo združuje različne skupine, ki medsebojno sodelujejo v inovacijski procesih na področjih financ, tehnologij, politik, vključevanja prebivalcev in drugih dejavnikih strukturne preobrazbe.

o-organizaciji-1

Način delovanja partnerstva je vsestransko podpiranje misije za dosego razogljičenja človeških dejavnosti z velikim vplivom na izpuste toplogrednih plinov:

 • Mesta
 • Raba zemljišč in prostora
 • Vode in morski ekosistemi
 • Finance
 • Materiali

Samo tehnološke inovacije ne omogočajo strukturnih sprememb nujnih za dosego razogljičenja zgoraj navedenih področij. EIT Climate KIC zato spodbuja celostni pristop k inoviranju ki integrira različna področja, kot so

 • Financiranje (finančni viri, naročanje in poslovni modeli)
 • Politike in zakonodaje
 • Dojemanje, vedenje in družbene norme
 • Izobraževanje in veščine
 • Tehnologije
 • Participacija prebivalcev
 • Proizvodni sistemi
 • Tržne strukture
 • Informiranje

Partnerstvo je lahko partner za sistemsko inoviranje raznovrstnim organizacijam in sistemom. Sodeluje z nosilci izzivov pri pripravi portfeljev inovativnih ukrepov na terenu. Nudi vodenje in osmišljanje pri pripravi usmeritev v želene spremembe in celovito preobrazbo ter podporo pri eksperimentiranju, izvajanju in razširjanju le teh na področjih:

 • Mobilizacija skupnosti in vključevanje prebivalcev
 • Problemska inovacijska partnerstva
 • Razvoj portfeljev
 • Razvoj in vodenje projektov
 • Podpora zagonu in razvoju pobud
 • Vodenje globokih strukturnih procesov preobrazbe sistemov

EIT Climate KIC je bil ostanovljen leta 2010, v obdobju do danes je partnerstvo doseglo spodnje rezultate.

o-organizaciji-2

EIT REGIONALNA INOVACIJSKA SHEMA – RIS

Regionalna inovacijska shema je nosilna iniciativa EIT Climate-KIC, ki deluje na območju južne, vzhodne in srednje Evrope, kamor spada tudi Slovenija. Shema je zasnovana kot dolgoročna iniciativa krepitve nacionalnih in regionalnih inovacijskih ekosistemov v državah, ki se na lestvici EU Innovation Scoreboard uvrščajo v spodnji del lestvice.

Širše poslanstvo je prispevati v napredku pri preprečevanju in prilagajanju na podnebne spremembe s krepitvijo inovativnosti držav preko različnih programov. Več o shemi na https://www.climate-kic.org/our-community/our-partners/eit-ris/.

EIT CLIMATE KIC V SLOVENIJI

EIT Climate KIC je v evropskih državah prisoten preko nacionalnih HUB-ov, ki podpirajo izvajanje strategije Climate KIC na terenu, podpirajo izvajanje njegovih programov in vzpostavljajo partnerstva za preobrazbo v brezogljično družbo.

Z januarjem 2021 je koordinacijo slovenskega Huba prevzel eZavod, poleg njega pa so člani Huba še Kemijski inštitut, Center odličnosti nizkoogljične tehnologije CO NOT in Center energetsko učinkovitih rešitev CER. Vizija HUBa je postati živi laboratorij za aktivnosti preprečevanja in blaženja podnebnih sprememb z vključevanjem celotnega štirinivojskega partnerstva (javna uprava, podjetja, raziskovalci, prebivalci) v verigo vrednosti, ki se je sposobna soočati z največjimi izzivi s področja podnebnih sprememb.

Climate KIC je lahko partner za sistemsko inoviranje raznovrstnim organizacijam in sistemom. Nudimo podporo pri načrtovanju želenih sprememb na področjih:

 • Mobilizacija skupnosti in vključevanje prebivalcev
 • Problemska inovacijska partnerstva
 • Razvoj portfeljev
 • Razvoj in vodenje projektov
 • Podpora zagonu in razvoju pobud
 • Vodenje globokih strukturnih procesov preobrazbe sistemov

 

Climate KIC v Sloveniji

EIT Climate KIC video predstavitev

Translate »