Copernicus

“Kopernik: Evropske oči na Zemljo” (Copernicus) je program Evropske unije za opazovanje Zemlje. Gre za operativni program, ki temelji na obstoječi raziskovalni infrastrukturi in znanju v Evropi in drugod. Ponuja informacijske storitve, ki temeljijo na satelitskih opazovanjih Zemlje in in-situ (ne-vesoljskih) podatkih. Izvaja se v partnerstvu z državami članicami, Evropsko vesoljsko agencijo (ESA), Evropsko organizacijo za izkoriščanje meteoroloških satelitov (EUMETSAT), Evropskim centrom za srednjeročne vremenske napovedi (ECMWF), agencijami EU in Mercator Océan.

Program upravlja Evropska komisija.

Več na: https://www.copernicus.eu/en

Služba programa Kopernik za podnebne spremembe (C3S)

Služba programa Kopernik za podnebne spremembe (C3S) zagotavlja informacije o preteklem, sedanjem in prihodnjem podnebju v Evropi in drugod po svetu. Je ena od šestih tematskih informacijskih storitev, ki jih zagotavlja program opazovanja Zemlje Korenik (Copernicus). C3S zagotavlja podnebne podatke in informacije o vplivih podnebja na vrsto tem in sektorskih področij prek zbirke podnebnih podatkov (CDS – Climate Data Store). CDS je zasnovan tako, da uporabnikom omogoča prilagajanje storitev specifičnim javnim ali komercialnim potrebam.

C3S se opira na podnebne raziskave, ki se izvajajo v okviru Svetovnega programa za podnebne raziskave (WCRP), in se odziva na zahteve uporabnikov, opredeljene v Globalnem sistemu za opazovanje podnebja (GCOS). C3S je pomemben vir podatkov za Globalni okvir za podnebne storitve (GFCS). Izvaja ga Evropski center za srednjeročne vremenske napovedi (ECMWF) v imenu Evropske komisije.

Več na: https://climate.copernicus.eu/

Translate »