IPCC Reports

null

Šesto poročilo IPCC

Poročilo obsega najnovejše fizično razumevanje podnebnega sistema in podnebnih sprememb ter združuje najnovejše dosežke in dokazila znanosti o podnebju.

Avtor slike: Changing by Alisa Singer

https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/

null

Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate

Poročilo poudarja, da je treba dati prednost pravočasnim, ambicioznim in usklajenim ukrepom za obravnavo izjemnih in trajnih sprememb v oceanu in kriosferi.
Objavljeno: 2019

https://www.ipcc.ch/srocc/

null

AR6: Šesto poročilo IPCC o oceni stanja

V NASTAJANJU…

Trenutno v izdelavi, izšel bo v štirih delih -poročila delovnih skupin I, II in III (objava predvidena v letu 2021)  ter sintezno poročilo (objava predvidena 2022).

https://www.ipcc.ch/assessment-report/ar6/

null

Global warming of 1.5 ºC : an IPCC special report

Posebno poročilo o „vplivih globalnega segrevanja za 1,5 ° C nad predindustrijsko ravnjo in s tem povezanimi svetovnimi trajektorijami emisij toplogrednih plinov

https://www.ipcc.ch/sr15/

null

Special Report on Climate Change and Land

Posebno poročilo o podnebnih spremembah, dezertifikaciji, degradaciji zemljišč, trajnostnem gospodarjenju z zemljišči, varnosti preskrbe s hrano in pretokih toplogrednih plinov v kopenskih ekosistemih
Objavljeno: 2019

https://www.ipcc.ch/srccl/

null

AR5: IPCC Fifth Assessment Reports

null

Synthesis Report: Climate Change 2014

Sintezno poročilo petega IPCC poročila o oceni stanja (AR5) ponuja pregled stanja znanosti o podnebnih spremembah in nadgradnjo le tega  po objavi četrtega poročila o oceni IPCC (AR4) iz leta 2007.

https://www.ipcc.ch/report/ar5/syr/

Translate »