Ključne publikacije in viri

PUBLIKACIJE, KI JIH NE SMETE SPREGLEDATI

1. POROČILA:

null

Net Zero by 2050: a Roadmap for the Global Energy Sector (IEA)

To posebno poročilo Mednarodne energetske agencije je prva obsežna študija na svetu o tem, kako do leta 2050 preiti na neto ničelni energetski sistem in hkrati zagotoviti stabilno in cenovno dostopno oskrbo z energijo.

Objavljeno: Maj 2021

https://www.iea.org/reports/net-zero-by-2050

null

United in Science 2020

Zbirka najnovejših informacij in spoznanj o podnebni znanosti
skupine ključnih globalnih partnerskih organizacij kot so WMO, IPCC, UNSECO, itd.
Objavljeno 2020

https://public.wmo.int/en/resources/united_in_science

https://trello-attachments.s3.amazonaws.com…LowResBetterQuality.pdf

null

Nationally determined contributions under the Paris Agreement. Synthesis report by the secretariat

Novo poročilo ZN ugotavlja, da zaveze držav glede zmanjšanja emisij v skladu s Pariškim sporazumom (NDC) še zdaleč ne dosegajo tistega, kar je potrebno za preprečevanje najnevarnejših vplivov podnebnih sprememb.

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2021_02E.pdf

null

Global Carbon Budget 2020

Letno poročilo o globalnem ogljičnem proračunu in trendih.

Podaja oceno o antropogenih emisij ogljikovega dioksida (CO2) in je pomemben vir za boljše razumevanje svetovnega ogljikovega kroga, za podporo razvoju podnebnih politik in za projiciranje prihajajočih podnebnih sprememb.

https://essd.copernicus.org/articles/12/3269/2020/

null

State of Climate Action: Assessing Progress toward 2030 and 2050

Poročilo, ki raziskuje globalni napredek in napredek na ravni držav v šestih ključnih sektorjih – z uporabo 21 primerjalnih kazalnikov, ki sta jih razvila program Climate Action Tracker in WRI.

https://www.wri.org/research/state-climate-action-assessing-progress-toward-2030-and-2050
Objava 2021

null

The Production Gap Report

Poročilo meri razkorak med cilji Pariškega sporazuma in načrtovano in predvideno proizvodnjo premoga, nafte in plina v državah.

https://productiongap.org/

null

NDC Global Outlook Report 2019

Podroben pregled zagona podnebnih aktivnosti od Pariškega sporazuma dalje.

https://outlook.ndcs.undp.org/

Objava 2019

null

Understanding the economic case for decarbonising cities

Poročilo, ki je namenjeno podpori mestom, pri oblikovanju razvojnih modelov in rešitev za razogljičenje.

https://materialeconomics.com/latest-updates/understanding-the-economic-case-for-decarbonizing-cities

null

The Economics of Biodiversity: The Dasgupta Review

Poročilo, ki si je zaslužilo vzdevek »Novo Sternovo poročilo«, obravnava ekonomiko biotske raznovrstnosti in argumentira da je narava v globnem gospodarstvu še zmeraj “slepa pega” ter ponuja rešitve kako to naslovit.

https://www.gov.uk/government/publications/final-report-the-economics-of-biodiversity-the-dasgupta-review

null

Global Methane Assessment (UNEP, CCAC; 2021)

Poročilo nakazuje, da bi se lahko v tem desetletju antropogene emisije metana zmanjšale za 45 odstotkov. Takšno zmanjšanje emisij metana do leta 2030 bi postavilo svet na pot k doseganju cilja Pariškega sporazuma in bi imelo pomembne koristi za zdravje, razvoj in varnost preskrbe s hrano za človeštvo.

https://www.ccacoalition.org/en/resources/global-methane-assessment-full-report

 

null

UNEP Emissions Gap Report 2020

Letni pregled, ki primerja globalne trajektorije toplogrednih plinov z ravnmi, ki so skladne z doseganjem globalnih podnebnih ciljev, in izpostavlja pristope in rešitve za odpravo vrzeli

https://www.unep.org/emissions-gap-report-2020

null

State of the Global Climate 2020

Letno poročilo Svetovne meteorološke organizacije o stanju podnebja, ki vsebuje verodostojne znanstvene informacije o podnebju in njegovi spremenljivosti.

https://library.wmo.int/index.php?lvl=notice_display&id=21880#.YH18CO8zZBw

Objava 2021

null

Planetary Emergency Plan 2.0

Poročilo, ki vsebuje sklop ključnih političnih vzvodov za reševanje medsektorskih izzivov podnebnih sprememb, izgube biotske raznovrstnosti ter zdravja in dobrega počutja ljudi.

https://clubofrome.org/wp-content/uploads/2020/09/COR-PEP_Sep2020_A4_16pp-v2.pdf
objava 2020

null

World Energy Transitions Outlook: 1.5°C Pathway (IRENA)

Predogled začrta globalno pot za doseganje ciljev Pariškega sporazuma in blažitev podnebnih sprememb s preoblikovanjem svetovne energetske krajine.

https://www.irena.org/publications/2021/March/World-Energy-Transitions-Outlook

null

Implementing Nationally Determined Contributions (NDCs)

Poročilo je  namenjeno podpori izvajanja NDC in opredeljuje nekatere skupne značilnosti postopka izvajanja NDC.
Objava 2020

https://www.wri.org/research/implementing-nationally-determined-contributions-ndcs

null

The Circularity Gap Report 2021

Letno poročilo, ki meri stanje svetovnega gospodarstva, analizira vrzel v njegovi krožnosti in opredeljuje ključne vzvode za prehod v krožno gospodarstvo.

https://www.circularity-gap.world/2021

null

Key Policy Issues in the Green Climate Fund: A Guide for the Perplexed

Vodnik, ki pojasnjuje aktualna politična vprašanja Zelenega podnebnega sklada (GCF), največjega svetovnega podnebnega sklada, ustanovljenega v okviru UNFCCC (WRI)

https://www.wri.org/research/key-policy-issues-green-climate-fund-guide-perplexed

PUBLIKACIJE, KI JIH NE SMETE SPREGLEDATI

2. ZNANSTEVNI ČLANKI:

null

Climate tipping points – too risky to bet against

Članek povzema dokaze o nevarnosti preseganja prelomnih točk, ugotavlja vrzeli v znanju in predlaga kako le te zapolniti.

https://www.nature.com/articles/d41586-019-03595-0

null

Future of the human climate niche

V prihodnjih 50 letih naj bi 1 do 3 milijarde ljudi ostalo zunaj podnebnih razmer, ki so primerne za ugoden razvoj človeka.

https://www.pnas.org/content/117/21/11350

null

Pliocene and Eocene provide best analogs for near-future climates

null

Bending the curve of terrestrial biodiversity needs and integrated strategy

Rezultati kažejo, da so ambiciozna prizadevanja za ohranjanje narave in preoblikovanje prehrambnega sistema ključnega pomena za učinkovito strategijo biotske raznovrstnosti po letu 2020

https://www.nature.com/articles/s41586-020-2705-y

null

Social tipping dynamics for stabilizing Earth’s climate by 2050

Članek povzema konkretne predolge za spodbujanje pozitivne socialne dinamike in hitre globalne preobrazbe v ogljično nevtralno družbo.

https://www.pnas.org/content/117/5/2354

null

Amazon tipping point: Last chance for action

Če se sedanja stopnja krčenja gozdov nadaljuje še 10-15 let, se bo regija južne Amazonke spremenila v savano.

https://advances.sciencemag.org/content/5/12/eaba2949/tab-pdf

null

The hysteresis of the Antarctic Ice Sheet

Pri globalnem segrevanju za 2 C bo Zahodna Antarktika podvržena dolgoročnemu prelomu zaradi nestabilnosti morske ledene plošče

https://www.nature.com/articles/s41586-020-2727-5

null

Large potential reduction in economic damages under UN mitigation targets

Rezultati študije kažejo, da bo doseganje cilja 1,5 ° C verjetno zmanjšalo skupno škodo in zmanjšalo globalno neenakost ter da bo neizpolnjevanje cilja 2 ° C verjetno znatno povečalo gospodarsko škodo.

https://www.nature.com/articles/s41586-018-0071-9

null

The impact of climate conditions on economic production

Študija, ki dokazuje da temperatura znatno vpliva na raven gospodarske produktivnosti.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0095069620300838

Translate »