EIT Climate-KIC Hub v Sloveniji

O HUBu

Slovenija se je združenju EIT Climate KIC pridružila leta 2014, v sklopu Regionalne inovacijske sheme (RIS) inštituta EIT. Od takrat je bilo v programe Climate-KIC pri nas vključenih več kot 500 posameznikov iz preko 200 organizacij. Gre za izobraževalne programe, programe za razvoj začetnih podjetniških idej in programe za razvoj mladih podjetij z že obstoječim poslovnim modelom. V slednja dva je bilo doslej vključenih 29 start-upov. V zadnjih letih je pozornost Huba usmerjena tudi v podporo tranziciji mest in regij v brezogljično prihodnost, pri čemer so bile v aktivnosti vključene skoraj vse mestne občine in številne manjše.

Z januarjem 2021 je koordinacijo slovenskega Huba prevzel eZavod, poleg njega pa so člani Huba še Kemijski inštitut, Center odličnosti nizkoogljične tehnologije CO NOT in Center energetsko učinkovitih rešitev CER.

Vizija Huba je postati živi laboratorij za aktivnosti preprečevanja in blaženja podnebnih sprememb z vključevanjem celotnega štirinivojskega partnerstva (javna uprava, podjetja, raziskovalci, prebivalci) v možno verigo vrednosti, ki se je sposobna soočati z največjimi izzivi s področja podnebnih sprememb.

Želimo igrati ključno vlogo pri preobrazbi družbe v brezogljično prihodnost z aktivno podporo razvoja brezogljičnih tehnologij, krožnega gospodarstva, trajnosten energije in gradnje, trajnostne mobilnosti, novih finančnih in poslovnih modelov, družbenih sprememb in sonaravnih rešitve ter biodiverzitete.

Vse okoljske inovatorje vabimo, da se nam pridružijo!

Partnerji

ezavod

E-zavod je od januarja 2021 koordinator EIT Climate KIC HUBa v Sloveniji.

Poslanstvo E-zavoda je usmerjeno v izboljšanje  kakovosti življenja, ki je tesno povezana s trajnostnim razvojem.  Prav zato si prizadevamo za ohranjanje zdravega okolja, spodbujamo inovativno gospodarstvo ter socialno pravičnost in etičnost družbe. Naše poslanstvo je slediti glavnim evropskim in svetovnim smernicam ter jih vključiti v aplikativne projekte na nacionalni in mednarodni ravni.  V slovenski prostor želimo uvesti nove trende in tehnologije ter prispevati k odprtosti države in njenih prebivalcev.

https://www.ezavod.si/

Kemijski inštitut je znanstveno odlična, uveljavljena in prebojna raziskovalna ustanova v evropskem prostoru. S svojimi vrhunskimi raziskavami bogatimo svetovno zakladnico znanja in sodelujemo pri reševanju najbolj perečih izzivov družbe, kot so zdravje, trajnostna energija, podnebne spremembe, krožno gospodarstvo in varna hrana. Znanje kot rezultate uspešno prenašamo v industrijsko okolje in tako dolgoročno podpiramo umeščenost znanosti v razvoj družbe.

Vključujemo se v mednarodna multidisciplinarna raziskovalna omrežja ter se povezujemo z najboljšimi globalnimi raziskovalnimi institucijami, skupinami in posamezniki. Z najrazličnejšimi projekti in materialno podporo ustvarjamo spodbudno okolje prihodnjim generacijam.

https://www.ki.si/

Center odličnosti nizkoogljične tehnologije CO NOT je nepridobitni zavod, katerega namen je združiti vse bistvene slovenske potenciale, ki omogočajo skladen, celovit ter sistematičen razvoj naprednih tehnologij, ki bodo pospešili prehajanje Slovenije v nizkoogljično družbo. Vključuje 3 raziskovalne inštitucije (Kemijski inštitut, Institut Jožef Stefan in Univerza v Ljubljani) in 10 industrijskih partnerjev (Cinkarna, Domel, HSE, Inea, Iskra Tela, Mebius, Petrol, Razvojni center za vodikove tehnologije, Silkem, TEŠ).

http://www.conot.si/

Center energetsko učinkovitih rešitev CER je prvo in največje partnerstvo za trajnostno gospodarstvo v Sloveniji. Poslanstvo CER je spodbujanje inovativnega podnebno nevtralnega krožnega gospodarstva in zelenih tehnologij, ki prinašajo odgovore na okoljsko energetske izzive. V vlogi zagovornika CER sodeluje pri strateško pomembnih odločitvah v interesu širše družbe. CER aktivno sodeluje pri razvoju orodij za pospeševanje podnebno nevtralnega gospodarstva, zelenih tehnologij (regulatorni, fiskalni in trži instrumenti, inovacije) in novih poslovnih modelov.

http://cer-slo.si/predstavitev.html

Translate »