DNEVI EIT CLIMATE-KIC V SLOVENIJI – POSPEŠEVANJE KROŽNEGA GOSPODARSTVA

17. junij, 2021

10:00 / 13:30

Kraj

Spletni dogodek

E-zavod


Organizator

Pod okriljem EIT Climate KIC organizira slovenski EIT Climate KIC HUB serijo dogodkov pod skupnim imenom »Dnevi EIT Climate-KIC-av Sloveniji«,  namenjenih predstavitvi dejavnosti slovenskega HUB-a in spodbujanju inovativnih rešitev na področju prehoda v podnebno nevtralnost.

Na dogodku bomo pod drobnogled vzeli temo krožnega gospodarstva, ki postaja osrednja tema razvojnih usmeritev Evrope, saj je bistvenega pomena za spodbujanje zelenega razvoja, doseganje podnebne nevtralnosti in za ustvarjanje novih delovnih mest.

Predstavili vam bomo predstavili vpogled v dogajanje na področju krožnega gospodarstva  v kontekstu nove Evropske razvojne perspektive ter nekaj zanimivih primerov inovativnih praks na našem območju.  Z nami bodo predstavniki EIT Climate-KIC, predstavniki slovenskega HUB-a, strokovnjaki s področja gradnje, voda, urbanizma ter predstavniki mednarodnih mrež in projektov. 

Kakšna je vloga skupnosti (mest, regij..) pri prehodu v krožno gospodarstvo? Kakšne politike, rešitve, orodja in finančni mehanizmi so na voljo na ravni EU in države? Kdo bodo nosilci in deležniki sprememb? Katere prakse in rešitve smo v Sloveniji že vpeljali ?

Prijave zbiramo na strani:


Kontakt Nina Taylor (
nina@ezavod.si).

Translate »