Povabilo podjetjem na brezplačno usposabljanje za krožno in digitalno transformacijo

31. marec, 2022

Kraj

TPLJ Ljubljana / virtualno

Vabimo mala in srednje velika podjetja na brezplačno usposabljanje za krožno in digitalno transformacijo oz. Circularity Acceleration Training 4.0 (CAT4.0) v okviru projekta Circular4.0, ki bo potekalo od 15.2.2022 do 31.3.2022.


Namen in cilj povabila

Namen povabila je usposobiti skupno 35 MSP v Sloveniji s ciljem, odkriti potenciale za uvedbo krožne in digitalne transformacije, spremembe poslovnih modelov in lažje vključevanje v globalne verige vrednosti. Usposabljanje bo potekalo v luči evropskega zelenega dogovora s ciljem, oblikovati  izhodišča za krožno strategijo, doseganje večje dodane vrednosti, produktivnosti, za povečanje pozitivnih vplivov na okolje, ljudi in skupnosti ter z dodatnim ciljem, ponuditi izhodišča za prijavo podjetij na prihajajoče razpise iz sheme Načrta za okrevanje in odpornost ter druge primerne finančne instrumente.

S pomočjo izbranih strokovnjakov za krožno in digitalno transformacijo bodo MSP ocenila svojo stopnjo krožne ter digitalne zrelosti, identificirala potrebe po inovacijah in tehnologijah za krožno transformacijo, oblikovala nove krožne in digitalne poslovne modele, pripravila načrt prehoda v krožno gospodarstvo ter predvidoma tudi finančni investicijski načrt za pridobitev financiranja s strani bank oz. za predstavitev modela krožne transformacije in investicijskih potreb pred potencialnimi javnimi ali zasebnimi investitorji. V procesu usposabljanja bo vsako podjetje, poleg njim prilagojenega skupinskega usposabljanja, deležno tudi svetovanja 1:1 s strani izbranega strokovnjaka. 

Izbrani strokovnjaki bodo izvedli usposabljanja za MSP za krožno in digitalno transformacijo po metodi CAT4.0, temelječi na osnovi modela krožnega oblikovanja (t.i. circular design model), modela krožne optimalne uporabe (t.i. circular optimal use model) ter modela krožne obnove vrednosti (t.i. circular value recovery model).


Terminski okvir usposabljanja

Usposabljanje CAT4.0, ki bo izvedeno s strani izbranih strokovnjakov, bo potekalo v več sklopih najprej kot skupinsko srečanje (predvidoma do 4 ure na srečanje), nato pa bo vsak MSP deležen individualnega posvetovanja s strokovnjakom po sistemu 1:1 (predvidoma do 6 ur na MSP).

Usposabljanje bo izvedeno predvidoma v obdobju od 15.2.2022 do 31.3.2022 v prostorih podjetja ali v prostorih družbe TPLJ v Ljubljani ali virtualno (odvisno od zdravstvenih razmer).

Posamezni termini usposabljanj bodo določeni pred začetkom usposabljanj. O terminih bodo izbrana podjetja pravočasno obveščena.

Usposabljanje CAT4.0 za MSP je brezplačno.


Ciljna skupina za usposabljanje 

Ciljna skupina so MSP. V primeru velikega števila prijav bodo imela prednost pri vključitvi v usposabljanje MSP, ki delujejo v lesno-predelovalni industriji, na področju plastike, gradbeništva, predelovalne industrije ali živilske industrije.

V kolikor bi tudi ob upoštevanju zgoraj navedenega pogoja bilo število prijav MSP preveliko, bodo imela prednost pri vključitvi v usposabljanje tista MSP, ki bodo prej oddala vlogo.


Rok za prijavo na usposabljanje CAT4.0:
 do srede 23.2.2022 preko prijavnega obrazca.

V primeru, da imate dodatna vprašanja v zvezi z organizacijo usposabljanja CAT4.0 se lahko obrnete na majda.potokar@tp-lj.si ali na bojana-omersel.weeks@ijs.si

Število mest za usposabljanje CAT4.0 je omejeno, zato vas prosimo, da pohitite s prijavami.

Projekt Circular4.0 sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) preko programa Interreg Območje Alp.

Translate »