Prihodnost nepremičnin za lastnike, najemnike in vse ostale deležnike

Ime in priimek

CER partnerstvo za trajnostno gospodarstvo www.cerslo.si

E-pošta

info@cerslo.si

29. september, 2021

9:00 / 14:00

Kraj

Ljubljana


Digitalno inovacijsko stičišče / spletni dogodek

Posvet v sklopu nacionalne kampanje Šampioni zelene preobrazbe

29. september 2021, od 09.00 do 14.00, Digitalno središče Slovenije, BTC Ljubljana

 

 

Nizkoogljične stavbe ustvarjajo prihranke in izboljšujejo bivanje ter delo lastnikom in najemnikom

si lastniki nepremičnin lahko z vlaganji v nizkoogljične pametne stavbe ustvarijo velike prihranke, si zagotovijo konkurenčno prednost, izboljšajo delovanje, zmanjšajo ogljični in okoljski odtis. Interes za zmanjšanje stroškov in izboljšanje kakovosti stavb imajo nedvoumno tudi uporabniki in najemniki nepremičnin. Večja učinkovitost stavb in pametne aktivne stavbe so  eden ključnih vidikov za doseganje ciljev podnebne nevtralnosti ter boljšega bivalnega in delovnega okolja. Digitalne in zelene tehnologije v stavbah bodo ključne za doseganje zastavljenih ciljev oz. lahko doseganje teh ciljev zelo pospešijo.

 

PROGRAM IN PRIJAVE

http://cer-slo.si/prihodnost-nepremicnin-za-lastnike-najemnike-in-vse-ostale-deleznike-29-09-2021.html

 

 

 

Translate »