Projekti

City Water Circles

Ob spoznanju, da so mesta osrednja točka povečanja porabe pitne vode v Srednji Evropi, si projekt prizadeva za uvedbo in spodbujanje ukrepov za učinkovito rabo vode in njeno (ponovno) uporabo iz nekonvencionalnih lokalnih vodnih virov.

Urbana zemljina za hrano

Projekt Urbana zemljina za hrano naslavlja izziv porabe notranjih odpadkov v mestih (bioloških in mineralnih). Iz teh odpadkov se bo v okviru projekta ustvaril uporaben proizvod – zemljina, ki se bo pozneje uporabila za zadovoljevanje potreb mesta Maribor:

Translate »