SEAVIEWS – Sektorsko prilagodljiv virtualni sistem zgodnjega opozarjanja na onesnaženje morja

Cilj projekta SEAVIEWS je promocija in izboljšanje transnacionalnega sodelovanja za spopadanje z ranljivostjo okolja, razdrobljenostjo in varovanjem ekosistemskih storitev na širšem območju Jadrana. Projekt SEAVIEWS združuje zainteresirane deležnike iz 6. partnerskih držav – Grčije, Albanije, Hrvaške, Črne gore, Italije in Slovenije.

Prvi del projekta se nanaša na razvoj transnacionalne mreže, ki bo prejemala, shranjevala in analizirala podatke o kakovosti morja iz mreže pametnih senzorjev, lociranih na kritičnih točkah. Posamezniki bodo lahko s pomočjo aplikacije objavljali opažanja v zvezi z onesnaženjem morja v realnem času. Inovativnost tega virtualnega sistema zgodnjega opozarjanja za preprečevanje in upravljanje onesnaževanja morja iz različnih virov je v vključitvi orodij za analizo velikih baz podatkov. V mrežo bodo vključeni tudi HUBi za monitoring onesnaženja morja – ti bodo vzpostavljeni z namenom razširjanja informacij ter analiziranja podatkov in rezultatov raziskav med širšo publiko. Namen tega sklopa je spodbujati razumevanje in občutljivost ljudi za onesnaženje morja ter njihovo aktivno vključitev v preprečevanje onesnaževanja morja.

Drugi sklop je namenjen spremembi makroregionalnega akcijskega načrta. S sodelovanjem nacionalnih in regionalnih oblasti je končni cilj SEAVIEWS izboljšati varovanje morskega okolja z uporabo orodij kot so velike baze podatkov. V okviru projekta bo ustanovljen odbor, ki bo ocenil in predlagal ukrepe za izboljšanje stanja onesnaženja morja na osnovi dinamičnega postopka odločanja. Z doseganjem zastavljenih ciljev bi SEAVIEWS lahko izboljšal kakovost Jadransko-Jonskega morja.

Translate »