Online Energy Platform (projekt BOOSTEE)

Zbirka gradiv o energetski učinkovitosti (projekt BOOSTEE)

Spletna platforma BOOSTEE-CE/TARGET-CE OnePlace je zbirka gradiva o energetski učinkovitosti (EE), ki vsebuje podatke o najboljših praksah, zbirke podatkov strokovnjakov, gradiva, strategije, akcijske načrte, orodja, izobraževalno gradivo, finančne zemljevide in 3D mesta, namenjena za podporo javnih organov, občanov in energetskih načrtovalcev pri pravilnem gospodarjenju in varčevanju z energijo v javnih stavbah. OnePlace želi zagotoviti širok spekter rešitev za izkoriščanje potencialne energetske učinkovitosti v obstoječih javnih stavbah. Temelji na transnacionalnem sodelovanju med različnimi srednjeevropskimi partnerji in projekti, da bi zagotovili skladnost aktivnosti in rezultatov z različnimi pogoji in teritorialnimi izzivi. Realizacija edinstvene dostopne točke za različne rešitve in informacije naj bi zmanjšale razdrobljenost, povečale  vpliv in pokazale prizadevanja za kapitalizacijo.

Translate »