CE-HEAT – Celovit model upravljanja odvečne toplote v regijah Srednje Evrope

Projekt CE-HEAT se je namenil vzpostaviti pogoje za izboljšanje rabe odvečne toplote in s tem prispevati k dvigu energetske učinkovitosti v srednjeevropskem prostoru. Partnerji so projektno idejo zgradil na dejstvu, da je potrebno narediti korak naprej v izkoriščanju odvečne toplote, ki je do danes kljub izdatnemu potencialu, ostalo slabo izkoriščeno. Izboljšanje upravljanja z odvečno toploto bo spodbujeno z identifikacijo potencialov, s podpornimi orodji namenjenimi načrtovalcem in investitorjem ter pripravo strateških usmeritev za odločevalce.

Izpostavljamo le pomembnejše rešitve za dosego ciljev projekta:

  • analitična in nadzorna GIS platforma (register odvečne toplote), ki bo vključevala informacije o virih odvečne toplote in možnost osveževanja podatkov;
  • priprava pripomočkov, ki bodo v pomoč potencialnim investitorjem in pristojnim institucijam pri zastavitvi skupne strategije za partnerske regije;
  • vključevanje novih pristopov k pripravi lokalnih in nacionalnih energetskih strategij, okoljskemu načrtovanju ter sistemov energetskega upravljanja.

Najpomembnejša ciljna skupina projekta so oblikovalci energetskih politik ter pristojni za okoljsko načrtovanje na lokalni oz. regionalni ravni. Z namenom zagotoviti konsenz med temi in izboljšanje relevance rešitev, se v vsaki regiji ustanovijo lokalna usklajevalna telesa. Zraven odločevalcev s projektom ciljamo tudi na proizvajalce odvečne toplote, potencialne investitorje in strokovno javnost. Relevantnost rezultatov bo testirana v pilotnih projektih v vseh partnerskih državah. Transnacionalni pristop projekta bo omogočil izmenjavo izkušenj, dvig kompetenc in kvalitete skupnih rešitev.

Translate »