City Water Circles

Ob spoznanju, da so mesta osrednja točka povečanja porabe pitne vode v Srednji Evropi, si projekt prizadeva za uvedbo in spodbujanje ukrepov za učinkovito rabo vode in njeno (ponovno) uporabo iz nekonvencionalnih lokalnih vodnih virov, kot je deževnica, za javne in gospodinjske namene, v mestnih območjih. Z vključitvijo teh regij v sistem krožnega upravljanja z vodami, je cilj projekta izboljšati ohranjanje vode, z zmanjševanjem pritiska na prekomerno uporabo pitne vode, pa tudi na mestne kanalizacijske sisteme, s čimer se bo izboljšala kakovost okolja in odpornost na podnebne spremembe.

Ker si mesta  prizadevajo, da bi postala glavna gonilna sila pri uporabi krožne rabe vode, namerava CWC nuditi lokalnim in regionalnim akterjem ter  zainteresiranim stranem, podporo z najrazličnejšimi izobraževanji in  z ustvarjanjem podpornih regulativnih in organizacijskih okvirov sodelovanja.

Velik poudarek projekta je na vključevanju vprašanj varčevanja z vodo, ne le v obstoječe okoljske politike in sisteme upravljanja, temveč tudi za njihovo usmerjanje v vse pomembne mestne / regionalne razvojne strategije in sektorske predpise (npr. Urbanistično načrtovanje, gradnjo).

Translate »