BOSTEE-CE – Povečanje energetske učinkovitosti v srednjeevropskih mestih s pomočjo pametnega upravljanja z energijo

Srednja Evropa ima velik potencial za uvajanje lokalnih in regionalnih energetskih sistemov, ki temeljijo na rabi obnovljivih virov energije in varčevanju z energijo, pri tem pa je pomembno, da so spodbude, ki izboljšujejo pristope energetske učinkovitosti, sprožene od spodaj navzgor. Posebna pozornost je namenjena izboljšanju energetske učinkovitosti obstoječih stavb, saj so velik porabnik električne energije z letno stopnjo rasti okoli 4 odstotke. Zmanjšanje porabe energije v obstoječih javnih stavbah brez večjih gradbenih del predstavlja enega glavnih izzivov za javni sektor.

Zato potrebuje javni sektor preprosta, a koristna orodja in metodologijo za pravilno upravljanje z energijo. Namen projekta je izboljšati energetsko učinkovito upravljanje v obstoječih javnih stavbah ter zmanjšati porabo energije v sodelujočih evropskih regijah, zlasti tistih, ki manj napredujejo k ciljem nizkoogljične družbe. V ta namen bo v okviru projekta razvita platforma OnePlace, ki bo omogočala prenos znanja tudi v druge evropske regije. Z razvojem in izvajanjem 3D sistema za energetsko upravljanje in izvedbo pilotnih projektov, bo projekt pokazal inovativen pristop k energetskemu nadzoru stavb.

Translate »