GREEN LINE – Trajnostno sodelovanje med javnimi institucijami v regiji na področju varstva okolja, energetske učinkovitosti in obnovljivi energiji

Skupni cilj projekta Green Line je ustvariti zeleno čezmejno sodelovanje, ki bo slonelo na izboljšanih kapacitetah vključenih organizacij in s tem uspešnejši podpori, ki jo nudimo javnim organizacijam. Gre za kreiranje trajnostnega sodelovanje med institucijami na področju varstva okolja, energetske učinkovitosti in obnovljive energije. Prav tako projekt ustvarja pogoje in izhodišča za sodelovanje med samimi javnimi institucijami na čezmejnem območju.

Ključna točka projekta, ki bo dvignila zmogljivost sodelovanja je »twining proces« usposabljanja in razvoj podpornih orodij.

V sklopu projekta se bodo pripravila orodja, kot so aplikacija za energetsko knjigovodstvo ter 3-D model Zalsko-Murskega geotermalnega bazena, kot podpora za izboljšanje strateškega sodelovanja in odločanja. 

Trajnostno sodelovanje med javnimi institucijami v čezmejni regiji na področju varstva okolja, energetske učinkovitosti in obnovljive energije, bo slonela na pripravi in implementaciji strateških programov.

Translate »