User participation – Nabor participatiovnih metod in orodij za vključevanje uporabnikov v inovacijske procese

V okviru projekta „URBAN INNO – Uporaba inovacijskih potencialov urbanih ekosistemov“ je bila razvita Zbirka participativnih metod in orodij za pametne inovacije v mestih, da bi podprla procese urbanih inovacij v mestih Srednje Evrope. Služiti bi morala kot podporni mehanizem za štiri-spiralne (quadruple-helix) urbane inovacijske grozde pri njihovem sodelovanju z deležniki in končnimi uporabniki. Projekt je podprt s strani programa Interreg Central Europe in podpira sodelovanje partnerjev iz osmih srednjeevropskih držav.

ZA KAJ GRE?

Zbirka participativnih metod in orodij za pametne inovacije v mestih je edinstveno orodje, ki vam bo pomagalo vključiti končne uporabnike (državljane, potrošnike) v proces inovacij v mestih (razvoj strategij za urbani razvoj, pametne urbane rešitve, storitve ali tehnologije). Zasnovana je kot priročnik, ki vas bo vodil skozi naslednji postopek:

  • prepoznavanje vaših ciljnih skupin,
  • animiranje ciljnih skupin z uporabo novih komunikacijskih kanalov in tehnologij (družbeni mediji),
  • interakcija z njimi osebno in/ali virtualno pri sooblikovanju rešitev,
  • vzdrževanje odnosa z njimi po interaktivnem dogodku.

Zbirka orodij je razvita v obliki publikacije in virtualne spletne zbirke orodij. Sestavljena je iz:

  • Participativnih metod, opisanih za različne scenarije,
  • Orodij, ki so na voljo za podporo izvajanja metod in smernice za njihovo izvajanje,
  • Seznama usposobljenih moderatorjev, ki lahko pomagajo pri uporabi metod,
  • Na voljo je v angleškem jeziku in jezikih sodelujočih držav (nemški, poljski, madžarski, italijanski, slovenski in hrvaški).

KOMU JE NAMENJENA?

Zbirka orodij je namenjena naprednim uporabnikom, kar pomeni, da potrebujete vsaj nekaj osnovnih izkušenj s participativnimi procesi (kot so participativne delavnice). V primeru, da tega nimate, lahko najdete seznam strokovnjakov za moderiranje in pospeševanje participativnega procesa v vašem jeziku (ki bo na voljo v poznejši fazi).

Translate »