CAESAR – Izboljšanje energetske učinkovitosti v malih podjetjih s področja Alp

Vsebina projekta

Vpeljava učinkovitih ukrepov energetske učinkovitosti v podjetjih je ključni pogoj za dosego podnebnih ciljev EU do 2030. Podjetja porabijo približno tretjino energije v EU. Zato izboljšanje energetske učinkovitosti podjetij bistveno prispeva k razogljičenju evropskega gospodarstva  ter obenem povečuje konkurenčnost in znižuje stroške. Velika podjetja so že zavezana z izvajanju energetskih pregledov (npr EN16247) za opredelitev potencialov varčevanja z energijo. MSP, in še posebej mala podjetja, pa na tem področju niso zelo aktivna, predvsem zaradi pomanjkanja znanja in strahu pred prevelikimi stroški ukrepov. Projekt CAESAR pa naslavlja ravno to področje. Projektno partnerstvo bo vzpostavilo mrežo deležnikov z namenom vpeljati ukrepe energetske učinkovitosti v mala in srednja podjetja. Vzpostavljeni bodo temelji za uspešno usposabljanje deležnikov (oblikovalcev politik, podjetij, energetskih agencij, presojevalcev) v regijah, za vpeljavo ukrepov v podjetjih. Vzpostavljen bo sistem benchmarkinga za MSP in razvito orodje za izvajanje energetskih presoj, ki bo skladno s potrebami MSP in enostavno za uporabo. Energetski svetovalci za MSP bodo usposobljeni za uporabo orodij.

Ključni rezultati

  • Vzpostavljena EUSALPS mreža ključnih deležnikov za vpeljavo ukrepov energetske učinkovitosti v MSP
  • Razvoj orodja za energetske presoje v MSP in razvoj ukrepov za izboljšave
  • Vzpostavitev mednarodnega modela benchmarkinga za energetsko učinkovitost MSP
  • Usposabljanje energetskih svetovalcev in osveščanje ciljnih skupin
Translate »