CASCO Pametne nizkoogljične skupnosti

Glavni namen projekta je zmanjšanje emisij ogljikovega dioksida na območju Alp.

Projekt zasleduje dva glavna cilja:

  1. razvoj in implementacijo nizkoogljičnih mednarodnih političnih instrumentov za oskrbo z lesenimi izdelki z nizkim ogljičnim odtisom, ter
  2. ustvariti sklenjen krog regijske dodane vrednosti in kapitalizacijo nizkoogljčnih lesenih izdelkov s spodbujanjem njihovega vključevanja v politike, javne organe in druge ključne akterje, kot so arhitekti.

Specifični rezultati projekta bodo:

  1. razviti politični okvir za vključevanje nizkoogljičnih lesenih izdelkov v javno naročanje.
  2. vključitev teh politik v različne skupnosti na območju programskega območja.
  3. Izboljšan mednarodni operativni okvir in podporna orodja za nizkoogljične politike.
  4. okrepitev SMP vrednostnih verig in izboljšana dostopnost nizkoogljičnega lesa, da se zadosti povišanemu povpraševanju javnosti.
Translate »