Akcija C4.2 Projekt optimizacije delovanja sistemov v stavbah (Re Co)

Optimizacija delovanja energetskih sistemov v stavbah (Re Co)

V okviru te aktivnosti je izvedena celovita študija stanja in ovir na področju optimizacije delovanja energetskih sistemov v zgradbah v Sloveniji. Uporabljena je metodologija izvajanja projektov Re-Co. Namen projekta je širša prepoznavnost optimizacija in ponastavitve energetskih sistemov v stavbah ter uveljavitev delovanja za povečanje energetske učinkovitosti in doseganja prihrankov energije. Istočasno se vzpostavi program usposabljanja za tovrstne aktivnosti, število usposobljenih izvajalcev pa omogoča boljšo dostopnost teh storitev.

Študija stanja in ovir na področju izvedbe ReCo v Sloveniji (pdf)

Translate »