BB-Clean – Strateška orodja za trajnostno rabo biomase z namenom zmanjševanja onesnaženja iz malih kurilnih naprav.

Glavni cilj projekta je razvoj transnacionalnih politik za trajnostno rabo biomase za ogrevanje domov, da bi zmanjšali negativne vplive in izboljšali njeno pametno uporabo v alpskih regijah (AR). Projekt se bo osredotočil na inovativne in interaktivne pristope za ozaveščanje državljanov in lokalnih skupnosti o kritičnih vidikih povezanih z gorenjem biomase in o opredelitvi strateških tehnoloških, gospodarskih in regulativnih orodij za zmanjšanje vpliva gorenja biomase v alpskih dolinah. Inovativni trajnostni poslovni modeli bodo zagotovili dolgoročni uspeh vzpostavljenih rešitev. Nastali bodo skupni dokumenti o političnih smernicah, ki bodo predstavljali usklajene predpise za trajnostno uporabo biomase v AR. Integrirano sodelovanje partnerjev iz 6 držav alpskega prostora in mreže opazovalcev bodo doprinesli pomembne vedenjske, tehnološke, okoljske in regulativne spremembe na območju alpskega prostora in EU ravni, saj ne obstajajo skupni predpisi za majhne naprave na biomaso.

Translate »