Orodje Living EPC projekta eCentral

Orodje Living EPC projekta eCentral

Living EPC Tool je kompleksna interaktivna spletna aplikacija, ki analizira podatke iz zbranih energetskih izkaznic in pripadajočih poročil, več kot 170 javnih zgradb. Javnim organom pomaga prepoznati naložbene priložnosti z oceno trenutnega stavbnega fonda in ponuja kombinacije stroškovno optimalnih ukrepov za nZEB standarda v javnih stavbah.

Translate »