Greencycle – Zbirka orodij za uvajanje krožnega gospodarstva

Namen projekta GREENCYCLE je vpeljava sistema krožne ekonomije (alternativa linearnemu modelu) kot celostnega pristopa v podporo implementacije nizkoogljičnih strategij ter dodatnem zmanjšanju emisij toplogrednih plinov v partnerskih mestih. Uvedba krožne ekonomije bo pripomogla k zmanjšanju rabe energije in vode, povrnitvi  najpomembnejših surovin, zmanjšanju transporta, spodbuditvi eko-inovacij, ter nenazadnje ustvarjanju zelenih delovnih mest, kar naslavlja izzive državljanov z nižjimi prihodki in zasleduje prioritetno os 2 progama Interreg programa Območje Alp. Mesta, kot eden izmed največjih povzročiteljev emisij in porabnikov energije ter surovin, bodo odigrala pionirsko vlogo na področju implementacije strategij krožne ekonomije. V proces se bodo aktivno vključevale ključne ciljne skupine: javna podjetja, majhna in srednje velika podjetja, meščani, raziskovalne institucije.

V obliki javno dostopnega e-orodja se bo razvila podporna zbirka orodij, ki bo omogočala načrtovanje, upravljanje in spremljanje ključnih procesov krožne ekonomije. Pomemben del projekta je usmerjen v izvedbo pilotnih praks, preko katerih bodo partnerska mesta dobila priložnost testiranja in ocenjevanja realnih scenarijev uvedbe krožne ekonomije. Za doseganje visoke učinkovitosti krožne ekonomije je nujno doseganje kritične mase surovin za katero je ključen makroekonomski pristop.

Z namenom vzpostavitve mednarodnega trga s ključnimi surovinami, se bo razvila mednarodna platforma. Ta bo predstavljala tudi mesto aktivnega povezovanja regionalnih koordinatorjev krožne ekonomije v člansko mrežo ter omogočila nadaljnji razvoj krožne ekonomije na območju Alp. Na ta način bodo partnerska mesta postali svetilniki dobrih praks krožne ekonomije, ki bodo navdihovali in spodbujali druga mesta in regije na pot krožne ekonomije.

Translate »