PAS 2020 – Panevropski pristop k trajnostni prenovi stavb

Strokovnjaki za trajnostno prenovo stavb iz Slovenije, Portugalske in Nizozemske, so združili moči v vseevropskem projektu na temo trajnostne dediščine, ki ga podpira EIT Climate-KIC. Projekt prispeva k motiviranju deležnikov za trajnostno prenovo obstoječih stavb, s poudarkom na starejših stavbah, kjer je prenova po navadi bolj kompleksna. S tem namenom je bila tekom projekta obogatena platforma “Zeleni Meni/Green Menu”, ki predstavlja obsežno zbirko spletnih orodij, kjer lahko uporabniki najdejo ustrezne informacije o tem, kako narediti svoje domove bolj trajnostne, vključno s tehničnimi rešitvami, finančnimi podporami in v skladu z obstoječimi predpisi. Na voljo so tudi uporabni kalkulatorji za investicije in prihranke.  To orodje je v razširjeni obliki že nekaj časa na voljo na Nizozemskem, kjer se uspešno uporablja za podporo prenov starejših stavb tako na državni, kot tudi lokalni ravni.

Doseganje zdravega bivalnega okolja, podnebne nevtralnosti stanovanjskega fonda in stimulacija zelenega gospodarstva so ključni mejniki za izpolnitev razvojnih ambicij in ciljev Slovenije, kot tudi Evrope. Kriza Covid-19 je še dodatno pokazala pomembnost vlaganja v bolj trajnostne in vzdržljive socialno-ekonomske rešitve ter v zdravo življenjsko ter bivalno okolje.

Translate »