Načrtovanje ukrepov energetske učinkovitosti v malih podjetjih (projekt CAESAR)

Načrtovanje ukrepov energetske učinkovitosti v malih podjetjih (projekt CAESAR)

Cilj projekta CAESAR je obravnavati potencial prihranka energije v malih alpskih podjetjih z zagotavljanjem oblikovanih orodij in rešitev podjetjem, energetskim mentorjem in energetskim agencijam. Mreža ustvarja in goji medsektorsko, transnacionalno platformo za energetsko učinkovitost v podjetjih, prek katere poteka izmenjava najboljših praks in izkušenj. Vzpostavlja primerjalni model za energetsko učinkovitost, ki opredeljuje in meri uspešnost za glavne gospodarske dejavnosti. Ciljne skupine so predvsem mala alpska podjetja in energetski revizorji, pa tudi poklicna združenja in neodvisni strokovnjaki.

Orodja za ocenjevanje energetske učinkovitosti malih alpskih podjetij in opredelitev ukrepov za izboljšanje zagotavlja preverjen recept, pripravljen za uporabo in pomoč malim podjetjem pri koraku k uspešnemu izvajanju presoje o energetski učinkovitosti. Glavni rezultat tega ukrepa je orodje, ki temelji na Excelu, ki podpira postopno izvajanje energetskih pregledov.

Izvajanje učinkovitih ukrepov za energetsko učinkovitost v podjetjih je ključni element za doseganje evropskih energetskih in podnebnih ciljev do leta 2030, saj podjetja predstavljajo približno eno tretjino evropske porabe energije. Izboljšanje energetske učinkovitosti v podjetjih zato pomembno prispeva k dekarbonizaciji evropskega gospodarstva in doseganju podnebnih ciljev, hkrati pa povečuje konkurenčnost in znižuje stroške.

Translate »