Znani prvi prejemniki certifikata Green Star

Ljubljana, 30.8.2022 Na podlagi ESG-ocene Green Star na področju trajnostnega poslovanja in podnebnega ukrepanj lahko podjetja izboljšajo poslovanje in kredibilnost. Prve zelene zvezde slovenskega gospodarstva so Elan, Jelovica, Lumar, NovaKMB in SDH.

Green Star je prvi certifikat za trajnostno poslovanje in podnebno ukrepanje v Sloveniji, ki kaže, kje na poti zelene preobrazbe se posamezno podjetje nahaja. Osnova za izdajo certifikata Green Star je ESG-ocena Green Star na področju trajnostnega poslovanja in podnebnega ukrepanja, ki temelji na mednarodnih okvirjih in standardih za trajnostno poročanje ter EU-zakonodaji. Ocenjuje vpliv dejavnikov upravljanja, okolja ter družbe na podjetje in odtis ter vpliv podjetja na okolje, podnebje in družbo. Tako lahko podjetja med drugim uvidijo, kako ambiciozni so njihovi zastavljeni cilji in ali delujejo skladno z ukrepi in aktivnostmi s cilji zapolnjevanja vrzeli do podnebne nevtralnosti. Ker želimo vzpodbuditi podjetja k trajnostnemu poslovanju in podnebnemu ukrepanju ter jim pomagati na poti zelene preobrazbe, smo v CER Partnerstvu za trajnostno gospodarstvo, razvili certifikat Green Star. Pri tem smo upoštevali razvojne dokumente mednarodnih organizacij, mednarodne smernice za trajnostno poslovanje ter razvojne in regulatorne dokumente EU. Certifikat podpira tudi ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, predstavljen pa je bil tudi na slovenskem paviljonu na svetovni razstavi Expo v Dubaju.

Za podjetja, prejemnike Green Star certfifikata velja, da s svojim poslovanjem izboljšujejo okolje in kakovost življenja. Da so ambiciozna in uspešna pri doseganju globalnih ciljev trajnosti in podnebne nevtralnosti. Da so si prislužila boljši ugled, saj vodijo z zgledom uspešne zelene transformacije.

Znani prvi prejemniki certifikata Green Stars pri nas

Prvi prejemniki certifikata Green Star, zelene zvezde slovenskega gospodarstva, so Elan, Jelovica, Lumar, NovaKMB in SDH. Omenjena podjetja uvajajo inovativne poslovne modele, zelene tehnologije, nova znanja in kompetence. So voditelji prihodnosti, dobro pripravljeni na izzive zelenega prehoda. So zaupanja vreden partner in vzor, ki mu je vredno slediti.

Jelovica že desetletje sodi med najbolj trajnostno naravnana podjetja v Sloveniji, saj že dolgoletna strategija družbe opredeljuje, da družba proizvaja le energetsko varčne in trajnostno naravnane produkte v obliki najmodernejših energetsko varčnih objektov. »Odločitev, da s certifikatom Green Star potrdimo naša prizadevanja, ki Jelovico umeščajo v evropski vrh trajnostno naravnanih podjetij, je za nas logični korak, s katerim še dodatno utrjujemo svoj položaj vodilnega izvoznika nizkoenergijskih montažnih objektov na najzahtevnejša evropska tržišča.  Verjamemo, da bo podjetje Jelovica kot prvi slovenski prejemnik certifikata Green Star, ob svoji več kot stoletni tradiciji, postalo še prepoznavnejše kot vodilno slovensko podjetje na področju trajnostne naravnanostim,« je povedal Gregor Benčina, predsednik skupine Slovenijales d.o.o. »V Jelovici smo trajnostno naravnanost že pred leti prepoznali kot konkurenčno prednost prihodnosti, zato smo se te preobrazbe pred leti lotili sistematično in načrtno, ob tem smo se pri reševanju vprašalnika velikokrat spomnili na pretekle izzive in prehojeno pot v minulem obdobju.«

V podjetju Elan verjamejo, da je v luči okoljskih in podnebnih sprememb del odgovornosti tudi na gospodarskih akterjih in »da bi svojo odgovornost lahko pravilno naslovili, smo želeli objektivno oceno stanja našega poslovanja«, pravi direktorica blagovne znamke Elan Melanija Korošec. Zakaj so se odločili za pridobitev certifikata Green Star? »Želeli smo oceno, ki bo nastala na standardiziranih postopkih in temeljito pregledala vse nujne aspekte našega poslovanja. Končna odločitev za Green Star certifikacijo je bila sprejeta tudi na podlagi poslovnih vrednot, ki jih delimo s CER,« je povedala Melanija Korošec.

Slovenski državni holding (SDH) se je za pridobitev certifikata odločil, ker je želel opraviti celovit zunanji pregled in oceno razvitosti področja ter identifikacijo področij za izboljšanje trajnostnega poslovanja. »Kot krovni upravljavec kapitalskih naložb države v slovenskem gospodarstvu opravljamo pomembno poslanstvo, zato je potrebno, da upravljamo z zgledom tudi na tem področju,« so povedali pri SDH.

Podjetja, ki merijo trajnostne vidike poslovanja aktivno spreminjajo svoje poslovne modele in iščejo nove priložnosti, so bolj odporna na tveganja in globalne trende. Upoštevanje ESG kazalnikov in njihova vključitev v strategije in ocene tveganj podjetju poleg prihrankov pomaga navigirati poslovanje v prihodnosti. Tudi če vaša organizacija po zakonu še ni zavezana k razkritju trajnostnih podatkov, od vas to lahko zahtevajo vaši naročniki, dobavitelji, vlagatelji, financerji, lokalne skupnosti. Vabimo vas, da na naši spletni strani preberete podrobnejše zapise naših »zelenih zvezd« – kakšna spoznanja jim je prinesel proces izpolnjevanja vprašalnika, kakšna je dodana vrednost certifikata in zakaj ostalim podjetjem priporočajo pridobitev certifikata.

 

Več informacij:

Špela Kržišnik Mesarič, spela.krzisnik@cerslo.si, 031557562; www.green-star.si

Translate »